Over ons

Wij zijn een groep vrijwilligers die zich bezig houden met het beschermen van de padden, startend in Boekelo. In 1993 zijn er actief padden overgezet in Boekelo. Vanaf 2020 is het uitgegroeid tot een aantal personen en sinds 2021 is 'Paddenwerkgroep Boekelo' ontstaan.

In het vroege voorjaar ontwaken de padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap en gaan op zoek naar voedsel om daarna op weg te gaan naar het water voor de voortplanting. Alle amfibieën zijn afhankelijk van poelen en vijvers voor de voortplanting omdat ze hun eieren op die plek leggen. Vervolgens voeden zij zich met plankton en algen om na enkele maanden de poel/vijver te verlaten.

De padden gaan bijna altijd terug naar de plek waar ze zelf als jong dier uit het water zijn gekropen. Rondom Boekelo moeten ze vaak wegen oversteken om bij de zogenaamde voortplantingspoelen aan te komen. Op dat moment komen wij als vrijwilligers van de paddenwerkgroep Boekelo in actie.

Zodra het begint te schemeren worden de padden, kikkers en salamanders actief. Daardoor vind de oversteek ook bijna altijd ‘s avonds plaats. De reden dat er veel padden worden doodgereden is omdat ze als koudbloedige dieren zich graag opwarmen aan het asfalt van onze wegen, die nog warm zijn van de hele dag zon. Daar blijven ze graag (te) lang zitten waardoor ze het gevaar niet kunnen ontlopen. Het vormt het grootste probleem tijdens de paddentrek.

Onze vrijwilligers rapen de dieren, indien nodig, van de weg om ze aan de overzijde weer vrij te laten. Het overzetten van padden gedurende de paddentrek word gedaan op geheel vrijwillige basis door mensen die de natuur een warm hart toe dragen. Vrijwilligers kunnen vrijblijvend aangeven wanneer ze gaan lopen in Boekelo. Om dit te coördineren gebruiken we WhatsApp. Zodra we een groter aantal vrijwilligers hebben zullen we gebruik gaan maken van een ander systeem. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de mogelijkheden van onze vrijwilligers en de voorkeuren voor de locatie.

We kijken er naar uit om ons nog beter vindbaar te maken en te kunnen groeien zodat we meer padden in Boekelo kunnen redden.

Kom je helpen?

Stuur ons een mailtje naar: bestuur@paddentrekboekelo.nlJohn Quast - Penningmeester

Ik ben net in Boekelo komen wonen. Met veel plezier lees ik de Boekeloos, zodra deze in de bus valt. Uit de vele artikelen blijkt dat de gemeenschapszin in Boekelo zeer levendig is. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen door mij aan te melden als vrijwilliger bij de paddenwerkgroep Boekelo. Als penningmeester zal ik de centjes in de gaten houden ten bate van de vrijwilligers en natuurlijk de padden zodat deze laatsten veilig hun trek kunnen voltooien.


Kas-commissie: Leo ten Brink & Hajé Nordbeck

Anne te Koppele - Bestuurslid

Milieu en klimaat, al jaren onderwerp in verschillende wetenschappelijke en beleid-sectoren. Iedereen draagt bewust en onbewust zijn of haar steentje bij. Waar kun je beter beginnen, dan in je eigen dorp?

Geboren en getogen in Boekelo zag ik bijna dagelijks in het voorjaar de dode padden op de weg liggen. Later leerde ik dat de gele rugstreeppad een bedreigde diersoort was én dat padden fungeren als signaalsoorten. Dat zijn soorten die extreem kwetsbaar zijn voor veranderingen in de lucht- en waterkwaliteit in hun habitat. Met hun poreuze huid nemen ze namelijk zuurstof uit hun omgeving op – en dus ook gifstoffen.

Daarnaast is Boekelo een fantastisch dorp voor jong en oud. Met de Paddenwerkgroep hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de Boekelose natuur, gemeenschap en natuur-educatie.