Visie

De Paddenwerkgroep Boekelo is in het leven geroepen om jaarlijks bescherming te bieden aan padden die zich blootstellen aan verkeer tijdens de paddentrek. Samen met vrijwilligers monitoren wij de aantallen en hebben wij als doel dat er geen dode padden meer gevonden worden in Boekelo. Na een aantal jaar van monitoring kunnen er conclusies getrokken worden door RAVON uit de beschikbaar gestelde data. Dit helpt bij de natuurconservatie van amfibieën in Nederland.  


Visie 

 

Samen staan we voor het verminderen van eenzaamheid door de mensen een laagdrempelige mogelijkheid te geven om savonds tijdens het wandelen een praatje te maken met andere inwoners. Daarnaast geven we graag kinderen de optie om met de natuur in contact te komen door padden over te zetten en maken we van de gelegenheid gebruik om ze te vertellen over de (Boekelose) natuur. Omdat alle verzamelde data word doorgegeven aan RAVON, dragen we ook bij aan de natuurconservatie van Boekelo.


Boekelo is een prachtig en hecht dorp met onder andere twee basisscholen. De paddenwerkgroep kan een bijdrage leveren in het laten kennismaken van kinderen met de natuur. Door middel van een presentatie op scholen, maar ook door de kinderen mee te laten helpen met het tellen en overzetten van de padden. We beginnen op één weg met het overzetten, de Teesinkweg, maar er zijn vele wegen die onze hulp nodig hebben zoals de Haimersweg en de Boekelosestraat.  


We lopen nu alleen over de Teesinkweg, maar met genoeg vrijwilligers zouden we zeker 4 wegen in en rondom Boekelo meer willen lopen. Want op veel plekken in en rond ons dorp worden padden tijdens de paddentrek doodgereden. Dit willen we voorkomen, dus zetten we de padden over en is het doel om bijvoorbeeld de berm af te zetten met gaas óf een paddentunnel aan te leggen. 

In de toekomst willen wij presentaties geven in Boekelo aan ieder die geïnteresseerd is. Daarnaast betrekken we graag scholen, delen we een leerzaam boekje uit met informatie en is een kleine excursie in de wintermaanden, wanneer de schemer voor 17:00 inzet, goed mogelijk. Dit kan vanaf 2023 in kleine groepen van ongeveer 6 kinderen met 2 ouderlijke begeleiders. 

Hiervoor zoeken wij partners en sponsoren. Er is een uitgebreid document beschikbaar met zeer uiteenlopende mogelijkheden, bijvoorbeeld: (veiligheids)materialen, flyers & drukwerk, vrijwilligersbedankjes, ruimte verhuur, verkeersborden, koffie/thee voor de begin -en eindbijeenkomst .....


Wil jij bijdragen in onze visie? Wij zijn je dankbaar! 


Neem contact op voor de mogelijkheden:

E-mail: Bestuur@paddentrekboekelo.nl